Báo giá hội viên

Cập nhật ngày: 27.01.2015 09:15

                                              

 

 

Hội viên

 

Xác minh: MIỄN PHÍ

 

Đơn giá

  • 1.000.000 VNĐ/tháng
  • (tối đa là 3 tháng)
  • 5.000.000 VNĐ/6 tháng
  • (Giảm 1 tháng)
  • 9.000.000 VNĐ/12 tháng
  • (Giảm 3 tháng)

                                                 (Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)