Xúc tiến thương mại

Cập nhật ngày: 12.06.2021 16:56

Dịch vụ xúc tiến thương mại: 

Dịch vụ xúc tiến thương mại là hoạt động hổ trợ mở rộng thị trường được ký kết giữa B2BVIETNAM và bên bán nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá-dịch vụ tại các thị trường được chỉ định. Dịch vụ xúc tiến thương mại giúp cho việc tiếp cận thị trường được nhanh chóng, suôn sẽ và tiết kiệm chi phí tiếp thị và bán hàng một cách hiệu quả.

 • Khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá-dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.
 • Tổ chức hội nghị người mua, nhà phân phối xuất nhập khẩu.
 • Cung cấp thông tin thị trường.
 • Tư vấn thông tin thương mại và thuế quan theo các hiệp định thương mại song và đa phương
 • Tiếp thị đến người mua tiềm năng

Nhiệm vụ của chúng tôi:

 • Giới thiệu sản phẩm: Tổ chức các hoạt động offline giới thiệu sản phẩm.
 • Tổ chức các hội nghị khách hàng tiềm năng hoặc nhà phân phối có năng lực và kinh nghiệm.
 • Chào bán sản phẩm đến người mua tiềm năng
 • Cung cấp thông tin thị trường, tư vấn các vấn đề về thuế quan, thủ tục thương mại.
 • Hỗ trợ liên lạc, dịch thuật

Cách thức phối hợp:

 • Khách hàng phải đang là hội viên của chúng tôi: Khách hàng đăng thông tin sản phẩm lên website b2bvietnam.vn
 • Khách hàng nêu rõ thị trường mục tiêu và định tính rõ khách hàng tiềm năng của sản phẩm.
 • Chúng tôi dựa trên các đề xuất của khách hàng để thực hiện các chiến dịch xúc tiến thương mại phù hợp.

Chi phí

Phí dịch vụ được thương lượng theo quy mô chiến dịch xúc tiến thương mại.

 LIÊN LẠC NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ CƠ HỘI HỢP TÁC