X
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 420.000 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái
Khả năng cung cấp: 0 Cái/
Phương thức thanh toán: TT
Cảng xuất: Việt Nam
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN