Các thanh toán cho khách hàng Việt Nam

Cập nhật ngày: 02.03.2015 16:23

 

- Cách thanh toán: Chuyển khoản qua các ngân hàng. Thanh toán được thực hiện trong giờ làm việc.

              

- Hướng dẫn: Bạn có thể chuyển khoản từ bất kỳ Ngân hàng nào với thông tin chi tiết như sau:

                                            Mọi chi tiết xin vui lòng  Liên hệ