Cách thanh toán cho khách hàng Nước ngoài

Cập nhật ngày: 02.03.2015 16:26

 

- Cách thanh toán: Chuyển khoản qua các ngân hàng. Thanh toán được thực hiện trong giờ làm việc.

       

- Hướng dẫn: Bạn có thể chuyển khoản từ bất kỳ Ngân hàng nào với thông tin chi tiết như sau:

                                 Mọi chi tiết xin vui lòng  Liên hệ