Quảng cáo banner trang chủ

Cập nhật ngày: 10.03.2015 14:41

 

Hạng mục

Đơn giá VNĐ

Quảng cáo banner trang chủ (300x145)

3.968.000/tuần

Quảng cáo banner trang chủ (550x340)

6.800.000/tuần

                   (giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)

                                              

Các dịch vụ giá trị gia tăng:

  • Tư vấn miễn phí về hình thức quảng cáo
  • Được thay đổi banner, logo nhiều nhất 1 lần trong 1 tuần
  • Giá trên bao gồm thuế VAT
  • Hỗ trợ thiết kế banner,  dịch vụ sản phẩm thời gian tối đa 1 ngày và mẫu sẽ được chuyển trước 1 ngày so với ngày đăng quảng cáo

(Thông tin chi tiết xem tại    Thiết kế quảng cáo)

  • Nội dung quảng cáo phải tuân theo quy định của pháp luật  và được sự chấp thuận của VBCC
  • Các dịch vụ quảng cáo khác không có trong bảng giá: Vui lòng    Liên hệ  để được trao đổi trực tiếp

Yêu cầu kỹ thuật:

  • Các banner quảng cáo có kích thước < 50kb có định dạng jpg, gif, flash.
  • Thời gian chuyển động không quá 15 giây