Xác minh nhà cung cấp

Cập nhật ngày: 17.03.2015 16:18

 

-  Làm thế nào chúng tôi có thể đánh giá các thành viên trên website?

   Khi một thành viên được xác minh, nó có nghĩa là hai điều:

   + Các thành viên có đăng ký hợp pháp tại đất nước của họ

   + Các số liên lạc được sử dụng / liên kết với các công ty.

 

-  Làm thế nào nó hoạt động?

   Nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan xác thực hàng đầu để VBCC Co.,ltd  có thể tiến hành  xác thực các thành viên của chúng tôi.

 

-  Thành viên không có xác minh không phải làm gì?

   Một thành viên không được xác minh, cũng không có một bảo đảm nào cho hoạt động kinh doanh của các thành viên đó đối với VBCC Co.,ltd

   Bạn nên tham khảo để đánh giá thành viên và Từ chối trách nhiệm của chúng tôi.

 

-  Trong tài khoản của tôi những gì có thể được xác minh?

   Những thông tin của thành viên khi bắt buộc đăng ký doanh nghiệp.

* Bạn muốn xác minh tài khoản, vui lòng click  Vào đây

* Để biết thêm chi tiết vui lòng  Liên hệ

Tìm hiểu thêm:

1. Tại sao bạn phải xác minh?

2. 4 lý do tại sao bạn nên được xác minh?